Elektrik Panoları için kalite kontrol sistemi rehberi.

Elektrik Panoları için kalite kontrol sistemi rehberi.

 

Elektrik panolarında, her üründe olduğu gibi, bir kalite güvence sistemi olması önemlidir. Bu sistem sadece her bir kabinin kalitesini değil, aynı zamanda teslim edilen tüm kabinler için mühendislik, üretim ve dokümantasyon standardını da garanti ediyor. Kalite güvence sistemi, proje yöneticisi veya projeye katılan personelden bağımsız olarak nihai ürünün diğer herhangi bir ürün ile aynı kalite, sürdürülebilirlik ve desteğe sahip olduğunu garanti eder. Bu garanti, imal edilen ürünlerde, genellikle kalite damgaları ile açıkça tanımlanmalıdır.

Aşağıda, Wico’da gerçekleştirdiğimiz bazı faaliyetler bulunmaktadır. Bu ve diğer faaliyetler, tüm süreçlerin nasıl yürütüleceğini anlatan kalite güvence planımızda yer almaktadır. Bu faaliyetler dizisi hataları önleme amacıyla hazırlanmıştır.

 

Endüstriyel elektrik panoları kalite kontrol adımları

Endüstriyel elektrik panoları için kalite kontrolü 3 adımda gerçekleştirilecektir.

 

 • 1’inci adım: kalite sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.
 • 2’nci adım: proje yöneticisi tarafından gerçekleştirilecektir.
 • 3’üncü adım: kalite sorumlusu tarafından gerçekleştirilecektir.

Daha basit ve sistematik olması için bir endüstriyel elektrik panosunun üretim aşamasında gerçekleştirilen adımları tanımlayacağız. Her bir adım ve buna bağlı kontrol için bir açıklama olacak. Bunların hepsi kronolojik sıra ile açıklanacaktır.

1- Proje yöneticisi proje üretim belgelerini kalite sorumlusuna iletir. Kalite sorumlusu bu belgelerin şirket standartlarına uygun olup olmadığını kontrol eder ve uygun ise onay verir. Bu şekilde pano imalat aşamasına geçilir.

Pano içerisine monte edilecek tüm ekipmanlar üretilmiş olan herhangi başka bir kabindeki herhangi bir ekipmana benzerlik göstermeyecek şekilde bir etiket ile etiketlenir. Bu adım üçüncü şahıslardan tedarik edilen malzemeler için ilk filtrelemedir.

 

2-   Üretim süreci, tüm belgelerin onaylanması, tüm ekipmanların etiketlenmesi ve üretimdeki personelin görev dağılımı yapılması ile başlar.

 

Endüstriyel Elektrik Panolarının Kontrolü, ilk adım.

 

Kabin içerisine taban sacı, klemens rayı gibi montaj malzemeleri yerleştirilip bunların üzerine malzemeler monte edildiğinde ilk kontrol adımına geçilir. Bu ilk kontrol adımı, daha sonra farkedildiği taktirde çok fazla geriye dönük iş yükü çıkarak olan yanlış ekipman montajı gibi tasarım hatalarının önüne geçmek içindir.

Kontrol kalemleri:

 

 • Montajı yapılan ekipman ile çizimin uyumluluğu: Montajı yapılan malzemenin projede çizilen ve malzeme listesinde gösterilen ile aynı olduğu kontrol edilir.
 • Ekipman etiketlemesi: Tüm ekipmanların etiketlerinin olduğu ve bu etiketlerin çizimde gösterilenler ile aynı olduğu kontrol edilir.
 • Kablo kanalı kontrolü: Kanal boyunun uygun seçildiği  ve montajın doğru yapıldığı kontrol edilir.
 • Kablo renklerinin kontrolü: Tüm projeler bir kablo tanımı sayfası içerir. Proje içerisinde bu kısımda kablo renkleri ve izolatör bilgileri yer alır. Kullanılan kabloların renkleri ve izolatör tiplerinin proje şartnamesi ile uyumlu olup olmadığının kontrolü yapılır.
 • Ekipman montajı: Malzemenin yeri, pozisyonu ve montaj biçiminin projede gösterildiği şekilde yapıp yapılmadığı kontrol edilir.
 • Genel Kontrol: Genel olarak, kablo montajı ve bağlantısını zorlaştıracak şekilde klemens yerleşimi veya kablo yolu düzenlemesi gibi bir tasarım hatası olup olmadığı kontrol edilir.

 

Bu kontrol yapıldıktan sonra sorumlu kişi kontrol formunu doldurur, imzalar ve mavi etiketi, üzerinde tarih atıp imzalayarak, kabinin dış yüzüne yada montaj sacına yapıştırır. Bu şekilde kontrolün başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve tamamlandığını garanti ederiz.

 

Kabinin Üretim Kontrolü için Beyaz Etiket (Tarih ve İmza)

Mavi etiket elektrik panosunun 1’inci kalite kontrol adımını temsil eder.

 

Endüstriyel Elektrik Panolarının kontrolü, ikinci adım

 

İkinci kontrolde, fonksiyonel ve zorunlu testler ve üretim aşamasında kullanılan standartlara (IEC, UL vs.) uygunluk testlerinin dışında, bizim kalite güvencesi için kullandığımız birkaç ek kritere uygunluk kontrolü yapılır.

Genel bir kural olarak ikinci adımda kontrolü yapacak olan proje yöneticisi veya bu göreve tanımlanmış kişi aynı zamanda fonksiyonel testleri ve diğer zorunlu testleri de yapmaktan sorumludur

İkinci adımı kapsayan kontrolleri yapabilmek için tüm montaj işleri, kablolama, ekipman montajı, kabin kapaklarının montajı vs. bitmesi gerekmektedir. Bunlar üretim kısmında görevli kişinin sorumluluğundadır ve tamamlandığında üretim etiketi vurularak onaylanması gerekmektedir.
Kabinin Üretim Kontrolü için Beyaz Etiket (Tarih ve İmza)
Etiket tüm montaj kısımlarında yer almalıdır: Taban Sacı, çekmeceli tip olması durumda herbir hücrede, üzerinde monte edilmiş ekipman var ise kapılarda ve bus-bar kısmında. Bus-bar olması durumunda tüm bağlantı noktalarının ayrı olarak kontrol edilmesi gerekiyor. Doğrulama için sertifikalı dinamometrik bir ekipman kullanılması gerekiyor. Doğrulama ve kontrollerin tamamlandığını belirtmek için tüm bağlantı noktaları iki farklı renkte işaretlenir.

 

Örnek:

lacrado barras de cuadros eléctricos

Endüstriyel elektrik panosu bus-bar bağlantı mühürü

Fotoğraftaki örnekte hem kontrol hem de doğrulama için olan mühürler görülebilir..

 

Kontrolör üzerine tarih ve imzası olan bir etiket yapıştırır.
Bu etiketler kabinin kontrol edilen tüm kısımlarına yapıştırılır. Bizim kullandığımız etiketler kırmızı renktir.

etiqueta_roja_turq

 

 

 

 

 

 

İletken kesiti ve yalıtım durumu da kontrol edilmelidir. Bu değerler dokümanlarda belirtilen değerlerle uyumlu olmalıdır. Kazara direk teması önlemek için koruma sınıfı da (genellikle IP21) dahil olmak üzere tüm bunların montajları kontrol edilmelidir.

Koruma bariyerleri genellike polikarbon malzemeden yapılır ve üzerine usulüne uygun bir elektrik risk işareti etiketi konulur.

Kapıların üzerlerinde hem dahili hem de harici etiketler kontrol edilmeli, kapının üzerindeki ekipmanların hepsinin fonksyonlarını açıkça belirten harici bir etiketinin olduğu doğrulanmalıdır. Ekipmana ait dahili etiketler, çizimlerde bulunan etiketlerle aynı olmalıdır.

Profibus, Profinet, ethernet vs. gibi özel haberleşme kabloların kullanıldığı durumlarda, kabloların her iki ucunda da doğru etiket kullanıldığı kontrol edilmelidir.

Toprak barası ve bus-bar’ların kesit değerleri, montaj şekli ve bağlantı için yeterli sayıda delik olup olmadığının kontrol edilmesi  gerekiyor.

Kapı toprak bağlantıları ve ek olarak direk topraklanması gereken tüm diğer kısımların da toprak bağlantılarının kontrol edilmesi gerekiyor.

Kabinlerde ihtiyaç duyulan tüm belgelerin bulunması gerekiyor. Bu dokümanların yeşil etiket prosedürüne göre kapının iç kısmında bulunan proje gözüne koyulması gerekiyor. Bu prosedüre göre asgari bulunması gereken belgeler:

 • As-built çizimler.
 • Pano montaj, bakım ve kullanım kılavuzları.
 • Ekipman kılavuzları.

 

Bir endüstriyel elektrik kabininde kontrol edilmesi gereken son parça kimlik ve karakteristik plakasıdır. Bu plaka üzerinde seri numarası, üretim yılı, CE logosu gibi üretim standartlarını gösteren logo veya mühürler bulunmalıdır.

Wico endüstriyel elektrik panoları için CE işareti.

Önceden anlatılanlarla birlikte aşağıdaki testler de tamamlandığında;

 • Pİzolasyon ve dielektrik dayanımı
 • Ekipman enerjilendirmesi.
 • Fonksiyonel testler.

 

etiquetado CE en cuadros eléctricos industriales
Etiquetado CE cuadros eléctricos Wico

Kontrolör üzerine tarih ve imzası olan bir etiket yapıştırır

Bu etiketler kabinin kontrol edilen tüm kısımlarına yapıştırılır. Bizim kullandığımız etiketler kırmızı renktir.

 

Endüstriyel elektrik panolarının kontrolü, üçüncü adım.

 

çüncü adımın amacı panoların aynı standartlarda ve doğru olarak imalatlarının tamamlandığını garanti etmek içindir. Bu yüzden tüm kontroller kalite sorumlusu tarafından gerçekleştirilir.
Önceki adımdaki kontrollere ait tüm etiketler kontrol edilir. Bu etiketler anlaşılır biçimde imzalanmış ve üzerlerine tarih bilgileri doğru yazılmış olmalıdır.
Panoya iliştirilmiş olan dokümanlar kontrol edilir.
Kablo kanalları kapanmalı, doğru şekilde sabitlenmeli ve üzerinde herhangi bir deformasyon olmamalıdır. Aynı şekilde bağlantı korumaları da kontrol edilmelidir. Elektriksel testler sırasında sökülmesi gerektiği için bunların iyice kontrol edilmesi gerekiyor.
Ekipman etiketleri, kabin üzerinde bulunan ve kabinin seri numarasının yazılı olan plakadaki bilgilerin test dokümanları ve genel dokümanlarda belirtilenlerle aynı olduğu da kontrol edilir.

Bu kontrol de tamamlandığında üçüncü adımın bittiği yapıştırılan sarı etiketle belirtilir.

 

 Kontrol Adımı 3 için kullanılan sarı etiket

Endüstriyel Elektrik Panosu paketlenmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.

Paketleme sürecinde, elektrik panosunun montajı için gerekli tüm aksesuarların paketin içine dahil edildiğinin kontrol edilmesi gerekiyor. Eğer pano birden fazla parça halinde paketlenmişse, panoyu tekrar birleştirmek için gerekli vida, somun gibi malzemeler ve birleştirme için gerekli olacak montaj aletleri pakete dahil edilmelidir

Paketleme, taşıma aracına (kara, deniz, hava) ve şekline (Tekli sevk, gruplandırılmış sevk) göre değişir.

Proje yöneticisi taşıma için gerekli olan bilgileri (adres, firma, sorumlu kişi) içeren teslimat notunu hazırlamakla görevlidir.

Bu dokümanların bir kopyası paketlerden birinin dış kısmında bir zarf içerisinde konulur.

 

Son olarak, tüm dokümanların birer elektronik kopyası şirket arşivinde saklanır.

 

 • Atölyede montaj esnasında kullanılan elektrik projelerinin taratılmış hali.
 • Kullanım klavuzlarının birer kopyası
 • Montajı bitmiş olan panoların fotoğrafları.
 • Kontrol dokümanların taratılmış hali 
 • Son as-built dokümanlar.

 

Umarız bu paylaşımı beğenmişsinizdir. Eğer bunu yararlı bulduysanız, lütfen paylaşın.

Eğer Wico’dan son haberler, olaylar ve yeni ürünler hakkındaki güncel bilgileri almak istiyorsanız, lütfen e-posta adresinizi belirtiniz. Sizi bilgilendirelim.


Her türde alçak gerilim elektrik panoları üretiyoruz.

Bize ulaşın

 

İlginizi çekebilecek diğer makaleler.

Cuadros eléctricos para frío industrial

 

Leave a Reply