A.S.A.T (Atık Su Arıtma Tesisi) SCADA Sistemi

A.S.A.T (Atık Su Arıtma Tesisi) SCADA Sistemi

A.S.A.T (Atık Su Arıtma Tesisi) SCADA Sistemi Bir SCADA sisteminin hayata geçirilmesi ile tüm tesisin durumunu izlemek ve çeşitli alt sistemleri kontrol etmek ve bu sistemlerle kontrol odasından (uzaktan) iletişimde bulunmak amaçlanmaktadır. Bir su arıtma tesisi söz konusu olduğunda, genellikle her bir prosesi temsil eden bir ana ekran bulunur ki her bir alt sistem kolaylıkla … Continue reading »